Çarşamba, 26 Nisan 2017 16:55

YÖK Anti Demokratik Kararları Niye Alıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından, 30.03.2017 tarihli toplantıda alınan karar ile uzaktan öğretim öğrencilerinin diplomalarına (örgün eğitimlerle aynı ders içeriğine, aynı ödevlere, aynı sınavlara tabi tutulmasına ve hatta hafta içi aynı derslere girmelerine rağmen) ek olarak "uzaktan eğitim" ibaresi eklenmesine karar verdi.

Mevcut öğrenciler uzaktan öğretimi tercih ederken kimileri normal ve 2. öğretime puanlarının yetmesine rağmen, çalışmaları gerektiği için ve başka sebepler ile, YÖK'ün onlara verdiği diplomaları aynı olacak teminatına güvenerek, uzaktan öğretimi seçtiler. Ancak bu öğrenciler normal eğitim gören öğrencilerle aynı kıstaslara tabi tutulduğundan birçoğu okullarına normal olarak devam etmek zorunda kaldılar.

Örneğin; halihazırda Sakarya Üniversitesi DİPLOMA, MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE'sinin 2. bölümününde;

Diplomada Yer Almayacak Hususlar

"Madde–9 (1) İkinci öğretim, karma veya uzaktan uygulaması yapılan programlar ile çift anadal programlarından mezun olanların diplomalarında, ikinci öğretim, karma, uzaktan ya da çift anadal programlarından mezun oldukları belirtilmez." ifadesi (http://www.ogrisl.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8852/31931/diploma-yonergesi) yer almaktadır.

YÖK'ün yeni aldığı Kararın metnine bakıldığında hiç bir gerekçe belirtilmemiştir. Tamamen keyfi bir uygulama olduğu aşikardır. Uzaktan eğitimin konulduğu tarihten bugüne kadar aynı eğitimi aldıkları halde mezun olan öğrencilerin diplomalarında bu ibare yer almazken, bu tarihten sonra aynı koşullarda mezun olacak olan öğrencilerin diplomalarında bu ibarenin yer alması nasıl hakkaniyetli bir karar olabilir?

Bu karar illaki uygulanacaksa haksızlık içermeden uygulanabilmesinin yolu; "yeni tercihte bulunacak öğrencilere önceden bildirmek kaydı ile 2017-2018 ya da daha sonraki eğitim yılında tercih yaparak üniversitelerine başlayacak öğrencilere uygulanmasıdır."

Kazanılmış hakları yeni çıkarılan KANUN bile ortadan kaldıramazken böyle bir KARARLA mevcut öğrencilerin diplomalarına yapılacak bu uygulama ile kazanılmış hakları ellerinden alınmakta, hatta gaspedilmekte, meslek hayatlarında haksız rekabete maruz bırakılarak dezavantajlı duruma düşürülmekte ve bu gençlerin geleceğiyle oynanmaktadır!

Kanunlar, geçmişe dönük uygulamak için değil, geleceğe dönük uygulamak için yapılır. Başka bir anlatımla yeni kanun, geçmişteki olaylara uygulamak ve geçmişteki olayları, yeni kanuna göre dava konusu edilmesi için değil,  yürürlüğe girmesinden sonraki olaylara uygulamak için yapılır.

Prensip bu olmakla birlikte, haksız fiil tazminat taleplerinde ve kazanılan haklarda, yeni kanun değil, eski kanun uygulanır. Çünkü; yeni kanun, yürürlüğe girmesinden önceki  kazanılmış hakları ortadan kaldıramaz, aksine onları korur. Bu nedenle, yeni kanun, kendinden  önce kazanılan haklar için geriye yürümez.

Hal böyle iken YÖK'ün aldığı bu kararın yasaların uygulanması esasına uygun olduğu söylenebilir mi?

Devleti ve Milleti ayakta tutan ADALET'tir. Adaletin zaafa uğratıldığı toplumlarda devlete ve idarecilere karşı bir soğuma ve güvensizlik hasıl olur.

YÖK bu kararını halihazırda mevcut öğrencilere uygulayarak bu öğrencilere haksızlık ve adaletsizlik yapmakta, Türkiye'yi demokrasiden uzaklaşmakla suçlayan Türkiye ve Tayyip Erdoğan düşmanı Avrupa'nın ekmeğine yağ sürmektedir.

Hatadan dönmek en büyük erdemdir ve kıymetli YÖK yöneticilerinin bu erdeme sahip olduğuna inanıyorum, vesselâm..

Okunma 967 defa Son Düzenlenme Perşembe, 27 Nisan 2017 16:16
Hakverdi ALTUĞ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper